"Já chci jenom..."

=  ILUZE!

Vzkaz pro rodiče dětí, doprovázejících své děti k vyšetření, kteří si během vyšetřování svého dítěte náhle uvědomili, že také něco potřebují...

a pro doprovod dalších nemocných, kteří si uvědomili totéž 

pro pacienty, kteří nechtějí čekat na vyšetření, protože oni "chtějí jenom..." kouknout na nevýznamný kožní projev, chtějí jenom recept atd...

Každý i ten sebemenší a bezvýznamný problém (ponechám stranou, že s tímto bezvýznamným problémem, který přece "zabere jenom pár vteřin", vůbec přichází člověk k lékaři) znamená pro poctivého lékaře vždy PRÁCI, kterou je třeba odvést, byť by bylo jejím výsledkem pouhé vysvětlení pacientovi, že je to bezvýznamný problém. 

Lékař si nemůže dovolit "jenom kouknout", lékař je zde od toho, aby seriozně pacienta vyšetřil a následně výsledek vyšetření uvedl v dokumentaci. Má to mimo jiné potenciální právní důsledky, se kterými každý zkušený lékař ve své praxi počítá.

Tedy, znovu opakuji, lékař NEKOUKÁ, ale VYŠETŘUJE.

Kouká se kamarád, sousedka, kdokoli... a důsledky toto jejich koukání žádné nemá. Práce lékaře má důsledky vždy. Diagnóza "kouknutím" není možná, jedná se o ILUZI!

To znamená:

  1. Pacient přijde na řadu (ať už po objednání, na čas nebo po vyčekání v čekárně)
  2. Sestra založí dokumentaci ev. aktualizuje dřívější údaje, pokud je již pacient v kartotéce pacientů z dřívější doby
  3. Lékař pacienta vyšetří. Vyšetření se bez výjimky skládá ze zjištění veškerých údajů, které předcházely vzniku kožního projevu- např. že jste se s tímto projevem už narodili nebo vznikl např. po poranění, podráždění, štípnutí hmyzem…..atd , dále zjištění vývoje projevu, eventuální dosavadní léčby, zjištění dalších faktorů, které mohou vývoj projevu ovlivňovat - např. braní léků. Kožní lékařství je opravdu založeno na vyšetření pohledem, ale toto "kouknutí" samo o sobě nestačí! Kožní projev je nutné popsat. Je to poměrně náročný výkon založený na znalostech a zkušenostech lékaře.
  4. Lékař je z podstaty svého povolání povinen všechny předchozí nálezy zapsat ! Ať s tím kdokoli souhlasí nebo nesouhlasí, prostě to je fakt. Důsledky tohoto zápisu jsou nejen forenzní, ale také zdravotní. V případě, že projev na kůži zůstane a v budoucnu se změní, lze tuto změnu na základě pečlivě vedené dokumentace objektivizovat a opět to má důsledky….
  5. Diskuze. Lékař sdělí svůj nález a názor a doporučí : buď projev odstranit nebo ponechat a sledovat nebo jakoukoli jinou léčbu. Své doporučení je opět povinen zapsat. 
  6. Vlastní léčba - odstranění projevu, naplánování chirurgického odstranění, předepsání receptu, naplánování kontrol, doporučení léčebného režimu atd…
  7. Vytisknutí zápisu z vyšetření a uložení do dokumentace, vydání zprávy z vyšetření pacientovi, ev . vypsání žádanek na další vyšetření.
  8. Kódování provedených výkonů pro pojišťovnu. 

Žádné "jenom" neexistuje!
Existuje práce, kterou je lékař povinen na základě svého povolání a smluv s pojišťovnami vykonat.

Pokud někomu nestojí tato práce za to, nechť vůbec k lékaři nechodí!

Lékař aspoň bude mít víc času věnovat se lidem, kteří jej opravdu potřebují.