Když se kosmetický výkon nepovede

Dnes je možné si nechat "opravit" téměř všechno. Od prsou přes obličej až po pohlaví… reklamy nešetří vyretušovanými fotografiemi smějících se krásek snažících se vypadat šťastně…ale jaká jsou úskalí těchto zákroků? Je skutečně možné bez následků a zcela libovolně zasahovat do našeho těla? Opravdu se domníváme, že když do svého těla necháme invazivně zasáhnout (skalpel, jehla), že je to bez důsledků? Že se nemůže nic stát? U léčebných výkonů (výkon z léčebného a ne kosmetického důvodu) je důsledná informovanost pacienta před provedením výkonu na předním místě. V některých případech to stačí ústně, v jiných případech podepisujeme tzv. informovaný souhlas. Jak je to s kosmetickými výkony? Mělo by to být úplně stejně. Ale jaká je realita? 

Aby bylo jasno hned na začátku: "kdo nic nedělá, nic nezkazí" . To znamená, že během každé činnosti, i když je prováděná s nasazením a pečlivostí, se občas něco nepovede. O tom tento článek není. S tím se musí smířit úplně každý, kdo něco dělá. 

Ale: měli bychom být o této možnosti předem informováni a především by nám mělo být jasné, které konkrétní kroky budou podniknuty, pokud kosmetický výkon nepřinesl výsledek, který jsme očekávali. 

V současné době se množí případy rozčarovaných pacientů/pacientek, kteří zaplatili často nemalé peníze v komerčním zařízení za odstranění neškodných typů pigmentových znamének (někdo tomu nesprávně říká "bradavice") a znaménko nejen že nezmizelo, ale objevilo se po odpadnutí strupu znovu a navíc ve své tmavší variantě. Snad nejkřiklavější případ se týkal mladé ženy, která s pláčem na krajíčku ukazovala mnohočetné hnědé jizvy na těle údajně vzniklé "mražením" pigmentových névů, zákrok stál tisíce korun a když se pacientka domáhala nápravy, bylo jí řečeno, že v případě zaplacení dalších tisíců budou projevy "opraveny". Poznámka na okraj: jediná správná náprava v případě objevení tmavě hnědých skvrn v jizvách po pálených/mražených névech je klasické chirurgické odstranění a histologické vyšetření (!) tmavě pigmentované jizvy. Kdo to provede? Kdo to zaplatí? (1 histologie vyjde zhruba na 2 tisíce korun) 

Co z toho pro nás vyplývá? 

PTEJTE SE, PTEJTE SE a PTEJTE SE! 

Dokud nedostanete odpovědi na své otázky, do výkonu se bezhlavě nepouštějte. Skutečně žádný zásah do integrity lidského těla není bez důsledků. Vy je potřebujete znát dopředu a co nejvíce podrobně. Zodpovězte si otázku, zda doopravdy potřebujete tento kosmetický výkon.A po obdržení odpovědí na své otázky zvažte, zda vám to stojí za to. 

A které to jsou otázky?

  1. požadujte podrobný popis/postup výkonu včetně případné bolestivosti a diskomfortu

  2. konečná cena za výkon

  3. jak bude probíhat hojení a jak bude vypadat předpokládaný výsledek /jizva

  4. rizika provedení výkonu

  5. co se bude dít, pokud nežádoucí projev nebyl odstraněn kompletně - bude provedena bezplatná oprava?

  6. bude se projev "vracet" tzn. objeví se v budoucnu na témže místě? S jakou pravděpodobností se objeví/neobjeví?

  7. V případě, že se projev po provedeném zákroku objeví znovu, budou vráceny peníze a v jaké výši? Bude provedeno bezplatně další ošetření? Nebo naopak - budete odstranění případné recidivy hradit vy? Pokud na tyto otázky dostanete odpověď typu: "Pokud se vám projev vrátí, půjdete k lékaři, který vám to bezplatně (= na náklady pojišťovny) odstraní a nechá histologicky vyšetřit" je zcela neseriozní a nezodovědná. Naše zdravotnictví placené z veřejných peněz zde rozhodně není na to, aby sponzorovalo komerční subjekty a neslo zodpovědnost za jejich činy.

 Odpovědi na tyto otázky chtějte písemně a s podpisem zodpovědné osoby.  A moje oblíbená otázka na závěr: Budeme skutečně šťastnější bez našich vrásek a pih? :-)