23.10. 2015

Solária

UV záření je vyzařováno sluncem i jinými zdroji. Podle vlnové délky ho dělíme do tří pásem: UVA, UVB, UVC. Solária vyzařují UVA a UVB spektrum, ale obecně se v soláriích nachází převážně UVA záření, o kterém se vědci dlouho domnívali, že je nejméně škodlivé. Kromě poškození kůže (urychlení stárnutí kůže, zvýšené riziko vzniku kožních nádorů) UV záření může způsobovat i poškození oka, které se nejčastěji projevuje jako katarakta (šedý zákal). Světová zdravotnická organizace nedoporučuje používat UV záření z umělých zdrojů pro kosmetické účely. 

UV záření způsobuje zhnědnutí kůže produkcí pigmentu melaninu. Výjimkou jsou osoby, které se vždy spálí a nikdy nezhnědou – fototyp I (opakem je fototyp VI, který se na slunci nikdy nespálí- černošský typ). Na podkladě experimentálních, ale i epidemiologických dat se prokázalo, že vyšší kumulativní dávka (získaná za celý život) UV záření zvyšuje riziko kožního nádoru. Proto přidaná dávka UV záření ze solárií navíc zbytečně zvyšuje riziko z přirozeného slunečního záření. 

Opakované ozařování kůže může způsobit změny ve struktuře kůže jako je spálení ( zánět), postupné ztenčení, jizvení a po delší době tzv. aknitické stárnutí, které se projevuje vráskami, ztrátou pružnosti, přesuny pigmentu (hnědá x bílá ložiska), tvorbou tzv. solárních keratóz. Jedná se o jev, který je nevratný. 

 

Opalování v soláriu pro kosmetické účely se zvláště nedoporučuje osobám:

 

 • s fototypem kůže I (vždy se spálí, nikdy neopálí)
 • mladším 18 let (kůže dětí je vůči UV záření nejvnímavější. V dětském věku není dostatečně vyvinut pigmentotvorný systém a další mechanismy obrany vůči UV záření. Bylo prokázáno, že UV záření v závislosti na dávce provokuje v dětské pokožce tvorbu mateřských znamének. Zvýšený počet mateřských znamének představuje pro konkrétního jedince riziko vzniku maligního melanomu, opakované dráždění kůže zářením pak toto riziko dále znásobuje)
 • s mnohočetnými pigmentovými znaménky
 • s větším počtem pih
 • které se opakovaně spálily na slunci v dětství
 • které mají/měly zhoubné nádory kůže nebo jejich předstupně
 • v jejichž rodině se vyskytla kožní rakovina
 • které mají kůži viditelně poškozenou UV zářením
 • které trpí alergií na UV záření 
 • po aplikaci kosmetických prostředků, které mohou zvýšit citlivost kůže na UV záření (parfémy, vazelína)
 • které užívají léky zcitlivující kůži vůči UV záření (antidepresíva, antibiotika, antimykotika, antidiabetika)
 • které trpí kožními chorobami, pokud kožní lékař opalování neschválí
 • těhotným ženám
 • solárium nenavštěvujte 2 dny před nebo po pobytu na slunci

  

 

A dále:

 • opálení získané v soláriu je pouze omezenou ochranou vůči UV záření
 • aktivní forma vitaminu D se v kůži vytváří pouze za  pomoci UVB spektra (informace o tom, že pomocí soláriového UVA záření se vytváří aktivní forma tohoto vitaminu, je nepravdivá)

 


Ordinační hodiny:

Čtěte informace na úvodní stránce!
  ("otázky a odpovědi")

Po  

 

 7:30-12:00 

pouze objednaní

pacienti

13:00-15:00

pouze objednaní

pacienti

Út  

7:30-12:00  

předem

objednané výkony

St  

7:30-12:00  

předem

objednané výkony

Čt  

7:30-12:00    

  

7:30-12:00    
 •  
MUDr. Hana Moosová
Klášterní 117/2
460 01 Liberec
Tel.: 485 312 636
E-mail: hana.moosova@gmail.com
Facebook