Služby, ceník

Základní péče

Naše zdravotnické zařízení má uzavřeny smlouvy s těmito pojišťovnami:

111     Všeobecná zdravotní pojišťovna
201     Vojenská zdravotní pojišťovna
205     Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207     Oborová zdravotní pojišťovna
209     Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211     Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Náplň práce kožní ordinace:

  • klinické vyšetření veškerých kožních projevů dětí i dospělých včetně diagnostiky pigmentových znamének dermatoskopem
  • léčba zevními i vnitřními léky
  • diagnostická a léčebná excize
  • exkochleace bradavic (odstranění ostrou lžičkou)
  • kryoterapie kožních nádorů, bradavic (odstranění pomocí tekutého dusíku)

Nadstandardní péče

Jedná se o kosmetické a korektivní zákroky, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Klient si je hradí sám.

  • kryalizace zbytnělých jizev (ošetření tekutým dusíkem)
  • odstranění měkkých kožních výrůstků (pomocí elektrokauteru ev. odstřižení nůžkami)
  • drobné chirurgické zákroky - odstranění neškodných ale esteticky vadících kožních projevů
  • odstraňování "stařeckých bradavic" pomocí tekutého dusíku nebo ostré lžičky

Ceník služeb platný od 1. 6. 2022

Odstranění drobných kožních výrůstků 

1 lokalita (např. podpaží)  200 Kč

Odstranění "stařeckých bradavic" ostrou lžičkou nebo tekutým dusíkem

1 projev (včetně místního znecitlivění) 300 Kč
dále dle plochy postižení   

Chirurgická excize šitá

700,- Kč

Kryalizace zbytnělých jizev

1 ošetření 200,- Kč

"Sněžení" (aplikace tekutého dusíku k podpoře růstu vlasů)

1 ošetření 100,- Kč (většinou aplikujeme jednou za týden, celkem 10x)

Cílené dermatologické vyšetření 

(nepojištěný pacient a dále v případě vyžádaného vyšetření z jiného než zdravotního důvodu, např. z důvodu pojištění kvůli hypotéce, apod) 500,- Kč

Kontrolní dermatologické vyšetření 

(nepojištěný pacient) 400,- Kč

Výpis z dokumentace

200,- Kč

Anestezie a hygienické doplňky k výkonu hrazenému z veřejného zdravotního pojištění 

140,- Kč